Over ons

LTC ‘t Loo Tennisvereniging

Op de Veilingweg, aan de rand van De Lier, vind je tennisvereniging ’t Loo. Rustig gelegen tussen de andere sportvelden van het dorp slaan hier vele sportievelingen al sinds 1970 een balletje met elkaar. Dit tennispark beschikt over 10 Smashcourt banen met verlichting, een miniveld en een tennismuur. Op het tennispark staat een modern clubhuis met een schitterend terras met uitzicht op verschillende tennisbanen.
Bij ’t Loo kan er gebruik gemaakt worden van de binnenbar, bij mooi weer kan er een versnapering bij de buitenbar worden besteld. Tijdens verschillende activiteiten op het park is de keuken geopend en tijdens toernooien worden er geregeld maaltijden geserveerd.  Uiteraard beschikt de vereniging over kleedkamers en is er ook genoeg gratis parkeergelegenheid bij het park.
Ook in de winter kan er worden getennist. Vanaf het najaar tot en met het voorjaar staat de De Jong Verpakking ballonhal op en kan er in weer en wind van maar liefst drie banen gebruikt gemaakt worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om banen te huren in de ballonhal.

Als bestuur willen wij met onze leden onze vereniging toekomst vast houden. Dit willen wij doen door met onze leden de vereniging vorm te geven en door de leden bij de inrichting en uitvoering van de organisatie van de vereniging te betrekken.


Dit om de binding met onze club zoveel mogelijk te versterken en om ons blijvend te onderscheiden van andere verenigingen. Tennisvereniging LTC ’t Loo De Lier is een open ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor recreatief tennis, maar waar ook de competitieve tennisser zijn of haar uitdaging vindt, ondersteund door gekwalificeerde en gemotiveerde tennisleraren.


Daarnaast vormt de kantine en het terras een ontmoetingsplaats die voelt als een tweede huiskamer voor alle leden en bezoekers en kent de vereniging een sfeer waar nieuwe leden zich snel welkom voelen. De vereniging is succesvol. Zij groeit, leden vinden het een leuke vereniging en financieel gaat het goed.

Wil je ook lid worden?

Je wilt graag lid worden van deze gezellige vereniging? Lees de volgende informatie dan goed door. Bij de aanvraag hebben inwoners van de Lier en omgeving voorrang. Als criterium geldt dat je een binding met De Lier hebt. Een potentieel lid dient binding te hebben met het wonen (of in de nabije toekomst hier te komen wonen) in De Lier en sociale contacten te hebben of hier gewoond te hebben en zodoende nog sociale contacten te hebben. Uitzonderingen kunnen slechts gemaakt worden met instemming van het bestuur.


Pasjes ophalen

Pasjes ophalen

Heb jij je tennispas al opgehaald om ook in dit nieuwe seizoen onbezorgd je baan te reserveren. Niet? Dan kan je deze ophalen achter de bar tijdens barbezetting. Dat is iedere avond, behalve zondag, vanaf 19:30 uur, en in het weekend ook overdag.
Lees meer
Verkeerde Contributie nota

Verkeerde Contributie nota

Waar gewerkt wordt, gaat wel eens wat fout en helaas is dit ook gebeurd met het sturen van de nota voor de contributie voor 2019. Op 6 februari is een mail verstuurd met een verkeerde nota voor de contributie voor 2019. In de nota staat per abuis dat het contributie bedrag van 2018 nog open
Lees meer
Lid worden

Lid worden

Het aanvragen van het lidmaatschap gebeurt door het sturen van het ingevulde online inschrijfformulier naar de ledenadministratie. Vanaf dat moment is men aspirant-lid. Indien een aspirant geen lid kan worden van de vereniging omdat het aantal maximum leden al is bereikt, wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst. Het lid worden geschiedt in volgorde van plaatsing op de
Lees meer
Wachtlijst

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor aspirant-leden voor een volwaardig lidmaatschap vanaf 17 jaar en ouder. Op dit moment bestaat er geen wachtlijst om daglid te worden. Het is mogelijk om als aspirant volwaardig lid op de wachtlijst te staan en als daglid actief te zijn. Jaarlijks zal vanuit het bestuur informatie verstrekt
Lees meer
Contributie

Contributie

Het innen van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso rond 15 februari van ieder jaar. Lidmaatschap is alleen mogelijk door afgifte van automatische incasso. Als je hebt aangegeven niet door middel van automatische incasso wenst te betalen, ontvang je rond 15 februari een factuur voor de verschuldigde contributie, verhoogd met € 5 per
Lees meer
Definities van lidmaatschappen en contributiecategorieën

Definities van lidmaatschappen en contributiecategorieën

1 Categorie      leeftijd    via wachtlijst            speeltijden *                Inschrijfgeld # contributie# 1 Senior           >18 jr               ja                          onbeperkt                            €30       €135 2 Daglid           >18 jr               nee           
Lees meer
Dagleden

Dagleden

Het is mogelijk om per april ieder jaar je lidmaatschap naar daglid te wijzigen. Dit houdt in dat je alleen overdag kan spelen op het park, kan deelnemen aan roll in, kan meedoen aan KNLTB –en clubtoernooien en volgen van tennisles. Je komt op de wachtlijst terecht voor omzetting van daglidmaatschap naar volwaardig lid. Het
Lees meer

Dit is ons bestuur


Hieronder stellen we het bestuur en de commissies aan je voor. Samen met vele andere vrijwilligers zorgen zij voor het reilen en zeilen van onze vereniging. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, voorstellen voor verbetering of een steentje willen bijdragen aan onze vereniging, laat het ons weten. Spreek ons aan of mail ons.

Erwin Beek
Erwin Beek
voorzitter

Erwin Beek is sinds maart 2015 voorzitter van de vereniging.

Jaap Jan Kuyvenhoven
Jaap Jan Kuyvenhoven
commissaris materiaal

Jaap Jan Kuyvenhoven is sinds 2014 voorzitter van materiaal commissie en bestuurslid.

Onno Keijzer
Onno Keijzer
penningmeester

Onno Keijzer is vanaf half 2015 in actie in de rol van penningmeester…

Ronald Enthoven
Ronald Enthoven
voorzitter technische commissie

Ronald Enthoven is sinds mei 2016 voorzitter van de Technische Commissie (TC) en bestuurslid.

Patricia van Velthoven
secretaris

Patricia van Velthoven is sinds 2018 onze secretaris. Zij zorgt voor de agenda van de overleggen vanuit de beleidsstructuur.

Cees van der Weijden
Cees van der Weijden
voorzitter kantinecommissie

Cees van der Weiden is sinds begin 2016 onze nieuwe voorzitter van de Kantinecommissie.

Vacature
Vacature
voorzitter jeugdcommissie
Met de leden van de commissie is de voorzitter van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor alle facetten die komen kijken bij het in competitieverband of georganiseerd

Afhangen en huisregels

Op ons tennispark is het vaak lekker druk en willen er ook veel mensen vrij spelen. Binnen de vereniging hebben we afspraken gemaakt over het afhangen, zodat een ieder gelijke kansen en rechten heeft om vrij te spelen. Hierbij doen we als bestuur aan ieder een dringend verzoek om bij vrij spelen altijd met je tennispasje af te hangen. Zo krijgen wij als bestuur inzicht in de bezetting van de banen en is het voor een ieder mogelijk om via de website te zien of de banen bezet zijn.

Dit kan namelijk via  de link op de website. Hierbij ook de dringende oproep aan leden om op tijden van het afgesproken lidmaatschap gebruik te maken van de tennisbanen. Dagleden kunnen dus alleen overdag op de banen terecht en niet ís avonds. We rekenen erop dat iedereen zal afhangen, deze regels respecteert en elkaar hierop aanspreekt.

Wanneer er geconstateerd wordt dat er niet afhangen is en/of dagleden op tijdstippen spelen die niet afgesproken zijn, dan zal je gevraagd worden om de baan te verlaten. Hieronder tref je het baanreglement, huishoudelijk reglement, huisregels en statuten van onze vereniging aan. Tekstueel zullen deze worden gecorrigeerd, zodat de inhoud aansluit op de werkelijke situatie. Inhoudelijk zullen de regels niet aangepast worden.

Op dit moment wordt vanuit een werkgroep van leden en het bestuur een voorstel voor een beleidsplan gemaakt. Vanuit dit beleidsplan zal de inhoud van het baan-, huisreglement en huisregels inhoudelijk wellicht worden aangepast, zodat deze aansluiten op het nieuwe beleidsplan.