Bestuur & Commissies

Hieronder stellen we het bestuur en de commissies aan je voor. Samen met vele andere vrijwilligers zorgen zij voor het reilen en zeilen van onze vereniging. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, voorstellen voor verbetering of een steentje willen bijdragen aan onze vereniging, laat het ons weten. Spreek ons aan of mail ons.

Cor van Staalduinen

Voorzitter

Cor van Staalduinen is sinds maart 2019 voorzitter van de vereniging. Hij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het uitzetten en uitvoeren van het beleid om de vereniging toekomstvast te houden. Als voorzitter geeft hij via vergaderingen en overleggen sturing aan het bestuur en verschillende commissies. Met de penningmeester en secretaris vormt hij het dagelijks bestuur.

voorzitter@ltc-tloo.nl

Jaap Jan Kuijvenhoven

Commissaris materiaal

Jaap Jan Kuyvenhoven is sinds 2014 voorzitter van materiaal commissie en bestuurslid. Met de vrijwilligers van deze commissie is hij verantwoordelijk voor de onderhoud van de tennisbanen, accommodatie en de gebouwen. Ook het jaarlijks opzetten van de ballonhal valt onder deze verantwoordelijkheid. De werkzaamheden van deze commissie worden vooral in eigen beheer verricht.

materiaal@ltc-tloo.nl

Onno Keijzer

Penningmeester

Onno Keijzer is vanaf half 2015 in actie in de rol van penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid, administratie en boekhouding van onze vereniging. In de uitvoering hiervan wordt hij door verschillende commissies ondersteund en hij legt verantwoording af aan het bestuur. Als penningmeester maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur.

penningmeester@ltc-tloo.nl

Ronald Enthoven

Voorzitter technische commissie

Ronald Enthoven is sinds mei 2016 voorzitter van de Technische Commissie (TC) en bestuurslid. Met de leden van de commissie is hij verantwoordelijk voor alle facetten die komen spel bij het in competitieverband of georganiseerd verband spelen van de senioren. Ook is hij verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het technische beleid uit het beleidskader, dit in nauw overleg en samenwerking met de tennisleraren. De voorzitter TC is het aanspreekpunt voor tennistechnische zaken.

tc@ltc-tloo.nl

Patricia van Veldhoven

Secretarieel ondersteuner

Patricia van Veldhoven is sinds 2018 onze secretaris. Zij zorgt voor de agenda van de overleggen vanuit de beleidsstructuur. Daarnaast draagt zij zorg voor de verslaglegging van de bestuurs- en Algemene ledenvergadering. Ook maakt zij onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

secretaris@ltc-tloo.nl

Marcel van den Ende

Voorzitter kantinecommissie

Marcel van den Ende is sinds maart 2019 onze nieuwe voorzitter van de Kantinecommissie. Samen met de leden is hij verantwoordelijk voor de bezetting van de bar en keuken. Samen met de KC leden is hij ook mede verantwoordelijk voor ons hapje en drankje en voor een juiste gang van zaken in onze kantine en terras. Ook de inkoop van eten, drinken en alles wat er binnen de kantine verbruikt wordt, hoort bij de taken van de KC voorzitter. De KC voorzitter speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van de organisatie van evenementen binnen onze vereniging.

kc@ltc-tloo.nl

Vacature

Voorzitter jeugdcommissie

Tijdelijk wordt deze functie waargenomen door Nadine van der Hoeven en Luciënne Verbeek. Wel zijn wij op zoek naar een permanente invulling van de functie. Met de leden van de commissie is de voorzitter van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor alle facetten die komen kijken bij het in competitieverband of georganiseerd verband spelen van de jeugdleden. Ook de organisatie van vele activiteiten voor de jeugd verzorgt de voorzitter met de leden in de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het jeugdbeleid uit het beleidskader, dit in nauw overleg en samenwerking met de tennisleraren. Lijkt het je leuk om deze vacature in te vullen, neem contact op met het bestuur via bestuur@ltc-tloo.nl

Parkbeheerder

Sinds maart 2015 is Aad Kok benoemd in deze functie. Zo is hij aanspreekpunt voor leveranciers op het park, verricht allerlei hand- en spandiensten in overleg met het bestuur, coördineert mede met secretaris de informatiestroom, is mede aanspreekpunt bij problemen met de faciliteiten, coördineert verhuur ballonhal, etc.

ballonhal@ltc-tloo.nl