Lid worden?

Het aanvragen van het lidmaatschap gebeurt door het sturen van het ingevulde online inschrijfformulier naar de ledenadministratie. Vanaf dat moment is men aspirant-lid. Indien een aspirant geen lid kan worden van de vereniging omdat het aantal maximum leden al is bereikt, wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst. Het lid worden geschiedt in volgorde van plaatsing op de wachtlijst.

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor aspirant-leden voor een volwaardig lidmaatschap vanaf 17 jaar en ouder.

Op dit moment bestaat er geen wachtlijst om daglid te worden. Het is mogelijk om als aspirant volwaardig lid op de wachtlijst te staan en als daglid actief te zijn. Jaarlijks zal vanuit het bestuur informatie verstrekt worden over de stand van zaken van de wachtlijst op basis van de inschrijfdatum via onze nieuwsbrief.

Dagleden

Het is mogelijk om per april ieder jaar je lidmaatschap naar daglid te wijzigen. Dit houdt in dat je alleen overdag kan spelen op het park, kan deelnemen aan roll in, kan meedoen aan KNLTB –en clubtoernooien en volgen van tennisles. Je komt op de wachtlijst terecht voor omzetting van daglidmaatschap naar volwaardig lid.

Het daglidmaatschap blijft minimaal geldig tot april het jaar erna. Wanneer je geen verzoek voor deze tijd doet voor omzetting naar volledig lidmaatschap, dan zal het daglidmaatschap gehandhaafd blijven. Wanneer je tijdig aangeeft (voor december) het lidmaatschap om te willen zetten naar volwaardig, dan zal dit omgezet worden. Er bestaat een kans dat wanneer er geen leden zijn die hun lidmaatschap opzeggen, er geen ruimte is om volwaardig lid te worden.

Definities van lidmaatschappen en contributiecategorieën

categorieleeftijdvia wachtlijstspeeltijden *inschrijfgeld **contributie **
1 senior> 18 jaarjaonbeperkt€ 30,-€ 135,-
2 daglid> 18 jaarnee9.00 – 18.00 uur€ 30,-€ 85,-
3 junior13 – 17 jaarouder dan 16 jaar9.00 – 19.00 uur€ 20,-€ 75,-
junior selectie9.00 – 23.00 uur
4 tenniskids6 – 12 jaarnee9.00 – 18.00 uur€ 10,-€ 40,-
selectiekids9.00 – 20.00 uur

* Voor leden > 12 jaar telt dat de woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur gereserveerd is voor de jeugd

** Het inschrijfgeld wordt eenmalig bij het aangaan van het lidmaatschap in rekening gebracht en de contributie is inclusief € 25,- afdracht aan de KNLTB