Huisregels

Op ons tennispark is het vaak lekker druk en willen er ook veel mensen vrij spelen. Binnen de vereniging hebben we afspraken gemaakt over het afhangen, zodat een ieder gelijke kansen en rechten heeft om vrij te spelen. Hierbij doen we als bestuur aan ieder een dringend verzoek om bij vrij spelen altijd met je tennispasje af te hangen. Zo krijgen wij als bestuur inzicht in de bezetting van de banen en is het voor een ieder mogelijk om via de website te zien of de banen bezet zijn.

Dit kan namelijk via de link op de website. Hierbij ook de dringende oproep aan leden om op tijden van het afgesproken lidmaatschap gebruik te maken van de tennisbanen. Dagleden kunnen dus alleen overdag op de banen terecht en niet ís avonds. We rekenen erop dat iedereen zal afhangen, deze regels respecteert en elkaar hierop aanspreekt.

Wanneer er geconstateerd wordt dat er niet afhangen is en/of dagleden op tijdstippen spelen die niet afgesproken zijn, dan zal je gevraagd worden om de baan te verlaten. Hieronder tref je het baanreglement, huishoudelijk reglement, huisregels en statuten van onze vereniging aan. Tekstueel zullen deze worden gecorrigeerd, zodat de inhoud aansluit op de werkelijke situatie. Inhoudelijk zullen de regels niet aangepast worden.

Op dit moment wordt vanuit een werkgroep van leden en het bestuur een voorstel voor een beleidsplan gemaakt. Vanuit dit beleidsplan zal de inhoud van het baan-, huisreglement en huisregels inhoudelijk wellicht worden aangepast, zodat deze aansluiten op het nieuwe beleidsplan.

Baanreglement
huishoudelijk reglement
huisregels
statuten