De Jong Verpakking Ballonhal


De Jong Verpakking Ballonhal


Liever niet in de kou en gure wind in de herfst en winter buiten tennissen op onze smash court banen? Bij ons heb je de mogelijkheid om lekker binnen in de mooie De Jong Verpakking ballonhal te tennissen. Er zijn drie banen die in de hal gehuurd kunnen worden. Een baan kan gehuurd worden voor het hele herfst/winterseizoen (laatste week september tot en met 3e week van maart) maar is ook per uur te huren.

 


Wil je een losse baan huren?

De kosten voor de losse huur bedraagt € 17,50 per uur. De banen kunnen bij losse verhuur uitsluitend digitaal gereserveerd worden. Ook het betalen van de huur kan alleen digitaal. Reserveer hier een baan via het digitale reserveringssysteem. Er is een duidelijke handleiding gemaakt om banen in de ballonhal te kunnen reserveren. Ook is er een handig overzicht van vrije banen voor het lopende seizoen 2018/2019.

Of een baan huren op zaterdagavond?

Het is ook mogelijk om alle banen in de De Jong Verpakkingen ballonhal inclusief de kantine te huren op een zaterdagavond. Zo kan je met een groep, bijvoorbeeld als bedrijf of vriendengroep, lekker actief bezig zijn en na afloop genieten van een drankje en hapje in onze sfeervolle kantine.

Vanaf 20.00 uur alle banen de gehele avond kost van 20.00u – 23.00u € 150,- of van 20.00u – 24.00u € 200,-

De genoemde prijs is uitsluitend voor de huur van de drie tennisbanen in de ballonhal. Er zal nog rekening moeten worden gehouden met een bedrag voor vergoeding van de barbezetting en de kosten van de hapjes en drankjes (voor de bediening van de bar is dit minimaal € 65 voor de avond).

Wil je gebruik maken van deze gelegenheid, dan kan er gereserveerd worden via ballonhal@ltc-tloo.nl. Er kunnen dan op maat gemaakte afspraken worden gemaakt over de invulling van deze avond en de precieze kosten hiervan. Je ontvangt bij het reserveren van een datum een bevestiging via de mail. Wanneer deze reservering binnen een maand voor de datum van de gereserveerde zaterdagavond zonder geldige reden wordt geannuleerd, dan zullen de volledige huurkosten in rekening worden
gebracht bij degene die de reservering heeft gedaan. Bij een calamiteit, bijv. ernstige ziekte/overlijden van één van de organisatoren van/deelnemer aan de avond, andere vormen van overmacht kan het bestuur besluiten om de huurprijs niet of gedeeltelijk in rekening te brengen.


Wat zijn de kosten voor doorlopende huur?

Het is mogelijk om één van de drie tennisbanen in de ballonhal gedurende deherfst/winterperiode doorlopend te huren. Voor het  vastleggen van de mogelijkheid van verhuur dient contact te worden opgenomen met Aad Kok via ballonhal@ltc-tloo.nl. Het is mogelijk dat de hal wordt gehuurd door leden van tennisvereniging LTC ’t Loo De Lier en niet leden. Leden hebben bij inschrijving voor het huren op een bepaald tijdstip van een baan voorrang op niet leden. Reeds vastgelegde tijden worden gerespecteerd.

In september zullen de facturen voor de huur aan de huurder worden verstuurd. Deze factuur dient voor 1 oktober betaald te zijn. Er wordt een wachtlijst door de parkbeheerder bijgehouden van personen die op specifieke uren een baan willen huren en waarbij de banen op deze tijd nu al bezet zijn. De personen op deze lijst zullen jaarlijks in augustus worden geïnformeerd over de status van hun verzoek via email. Wanneer de parkbeheerder van de bestaande huurder het signaal krijgt dat de bestaande huurder geen huurovereenkomst voor het nieuwe seizoen wenst aan te gaan, dan zal de persoon van de wachtlijst (die zich als eerste voor dit tijdstip heeft ingeschreven) worden benaderd.

Hierbij hebben leden voorrang op niet leden. In de wachtlijst zal worden vastgelegd wat de voorkeur is voor het tijdstip van baanhuur. Wanneer er een tijdstip vrij komt dat aansluit op het verzoek van de persoon op de wachtlijst, dan zal de eerst ingeschrevene hier als eerste voor benaderd worden. Er dient voor september gereageerd te zijn op de geboden optie. Wanneer deze de geboden optie weigert, dan zal de volgende, wie dezelfde tijd als optie heeft aangegeven, op de wachtlijst worden benaderd. De persoon die de aangeboden optie(s) weigert zal vervolgens als laatste op de wachtlijst worden geplaatst. Het toekennen van het tijdstip van doorlopende huur van de banen gebeurt na afstemming van de parkbeheerder met het bestuur en na goedkeuring hiervan door het bestuur.

Dit zijn de tarieven en verschillende mogelijkheden:

Maandag t/m vrijdag 08.00u tot 17.00u

voor leden
300per uur per baan
  • een baan van 08.00u tot 09.00u kost € 250 per uur per baan

Maandag t/m vrijdag 08.00u tot 17.00u

voor niet-leden
325per uur per baan
  • een baan van 08.00u tot 09.00u kost € 275 per uur per baan

Maandag t/m vrijdag 17.00u tot 23.00u

voor leden
380per uur per baan
  • een baan van 17.00u tot 18.00u kost € 330 per uur per baan

Maandag t/m vrijdag 17.00u tot 23.00u

voor niet-leden
410per uur per baan
  • een baan van 17.00u tot 18.00u kost € 360 per uur per baan

Zaterdag 09.00u tot 20.00u

voor leden
350per uur per baan
  • een baan van 18.00u tot 20.00u kost € 300 per uur per baan

Zaterdag 09.00u tot 20.00u

voor niet-leden
380per uur per baan
  • een baan van 18.00u tot 20.00u kost € 330 per uur per baan

Zondag 09.00u tot 23.00u

voor leden
350per uur per baan
  • een baan van 18.00u tot 23.00u kost € 300 per uur per baan

Zondag 09.00u tot 23.00u

voor niet-leden
380per uur per baan
  • een baan van 18.00u tot 23.00u kost € 330 per uur per baan