Tennispas

Er zijn leden die zich afvragen of ze bij de komende ALV van woensdag 25 maart ook hun tennispas voor het nieuwe tennisseizoen kunnen afhalen. Voor het komend seizoen zal er geen nieuwe tennispas voor bestaande leden worden uitgegeven. De tennispas die je vorig jaar hebt ontvangen is een meerjaren pas, lees hier meer over […]

Contributie 2020 en je gegevens

Hier een mededeling vanuit de penningmeester en de ledenadministratie. Het nieuwe tennisseizoen staat alweer voor de deur en dit betekent dat ook de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening wordt gebracht. Begin februari ontvang je de factuur hiervan en eind februari zal de contributie van de rekening worden afgeschreven. Mocht je het afgelopen jaar […]

Opzeggen van je lidmaatschap

Opzegging dient vóór 15 november te geschieden. Bij niet tijdig opzeggen wordt een eenmalige boete van € 25 in rekening gebracht. Deze dient als vergoeding voor de kosten die wij als vereniging hebben gemaakt voor administratie, verwerking van het lidmaatschap en jaarlijkse afdracht aan KNLTB. Wil je opzeggen, stuur een mail naar ledenadministratie@ltc-tloo.nl. Je tennispas nog niet […]

Pasjes ophalen

Heb jij je tennispas al opgehaald om ook in dit nieuwe seizoen onbezorgd je baan te reserveren. Niet? Dan kan je deze ophalen achter de bar tijdens barbezetting. Dat is iedere avond, behalve zondag, vanaf 19:30 uur, en in het weekend ook overdag.

Verkeerde Contributie nota

Waar gewerkt wordt, gaat wel eens wat fout en helaas is dit ook gebeurd met het sturen van de nota voor de contributie voor 2019. Op 6 februari is een mail verstuurd met een verkeerde nota voor de contributie voor 2019. In de nota staat per abuis dat het contributie bedrag van 2018 nog open […]

Nieuws van de ledenadministratie

Nog steeds je tennispas niet opgehaald of tussentijds lid geworden? Op woensdagavonden tussen 19:00 en 20:00 uur is je tennispas op te halen bij Rianne van Dorp

Contributie

Het innen van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso rond 15 februari van ieder jaar. Lidmaatschap is alleen mogelijk door afgifte van automatische incasso. Als je hebt aangegeven niet door middel van automatische incasso wenst te betalen, ontvang je rond 15 februari een factuur voor de verschuldigde contributie, verhoogd met € 5 per […]

Dagleden

Het is mogelijk om per april ieder jaar je lidmaatschap naar daglid te wijzigen. Dit houdt in dat je alleen overdag kan spelen op het park, kan deelnemen aan roll in, kan meedoen aan KNLTB –en clubtoernooien en volgen van tennisles. Je komt op de wachtlijst terecht voor omzetting van daglidmaatschap naar volwaardig lid. Het […]