Kom je ook naar de ALV?

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 25 maart 2020 om 20:00u in de kantine van ‘t Loo. De agenda voor deze ALV vind je hier. Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. […]

Contributie 2020 en je gegevens

Hier een mededeling vanuit de penningmeester en de ledenadministratie. Het nieuwe tennisseizoen staat alweer voor de deur en dit betekent dat ook de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening wordt gebracht. Begin februari ontvang je de factuur hiervan en eind februari zal de contributie van de rekening worden afgeschreven. Mocht je het afgelopen jaar […]

Aanpassing statuten en reglementen

Tijdens de ALV willen we ook een aanpassing van onze statuten en huishoudelijk reglement bespreken. Onze statuten zijn geschreven bij de oprichting van onze club en zijn qua inhoud en tekstueel verouderd. Dit geldt ook voor onze huishoudelijke reglement. Het is een goed moment tijdens ons 50-jarig jubileumjaar deze aan te passen, zodat ze weer […]

Algemene Leden Vergadering

Noteer alvast woensdagavond 25 maart in je agenda om bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in ons clubgebouw bij LTC ’t Loo te zijn. Als bestuur geven we jullie dan inzicht in het reilen en zeilen van onze vereniging. Dit doen we door de financiën met jullie door te nemen, ontwikkelingen en onze plannen te […]

Zaterdag 22 juni op de fiets komen

Zaterdag 22 juni organiseert korfbalvereniging Valto de landelijke finales van het veldkorfbal. Dat belooft een hele happening te worden met veel bezoekers uit het hele land. Het betekent ook dat de toch al krappe hoeveelheid parkeerplaatsen hard nodig zullen zijn voor die bezoekers. Een vriendelijk, doch dringend, verzoek aan jullie allen om die dag met […]

Uitnodiging ALV

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering woensdagavond 20 maart in onze kantine. Om 20.00 beginnen we met de vergadering. We willen met jullie terugkijken op afgelopen jaar en vooral ook vooruit kijken naar het komende jaar en verder. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

KNLTB.Club uit voorzorg tijdelijk buiten gebruik

De afgelopen dagen ontvangt de KNLTB berichten van enkele verenigingen over nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB en/of een vereniging.

Nieuws uit het bestuur

Zoals jullie weten bestaan we als vereniging door al het werk dat onze vrijwilligers in onze club stoppen. Eén van deze stille krachten en steunpilaren is Kees Zeestraten.

Marketing vanuit KNLTB en afmelden hiervoor

Van de KNLTB ontvingen wij begin 2018 het bericht dat alle leden direct benaderd kunnen worden door de sponsoren van de KNLTB.