Calamiteitenregeling

Andere lidmaatschappen dan volwaardig en daglid zijn niet mogelijk. Bij vaststelling van de vormen van lidmaatschap is rekening gehouden met de faciliteiten die geboden worden, zoals het hele jaar door kunnen tennissen op de buitenbanen. Hierbij is ook rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de administratie en incasso door onze vrijwilligers van de ledenadministratie.

Als bestuur kunnen wij een besluit nemen om de contributie van een lid geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, maar dit doen we alleen bij calamiteiten (bijv. leden welke ernstig ziek zijn of een ernstig lichamelijk gebrek krijgen, waarbij tennissen niet meer mogelijk zal zijn). Bij blessures zal van deze regeling geen gebruik kunnen worden gemaakt. Richting het bestuur kan een dergelijk verzoek ingediend worden naar voorzitter@ltc-tloo.nl. Er zal per situatie individueel beoordeeld worden.