Voorjaarscompetitie 2024

Hoewel het voorjaar nog ver weg is starten we nu al met de inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2024 om alles tijdig te kunnen regelen. Wil jij namens onze vereniging deelnemen aan deze competitie? Lees dan onderstaand bericht en schrijf je snel in!

In dit overzicht staan de exacte speeldagen van de voorjaarscompetitie 2024.

Ook dit jaar wordt de vrijdagavondcompetitie om de week gespeeld over een periode van 10 weken. Hierbij wordt in de ene week een Damesdubbel gespeeld en de andere week een Gemengd Dubbel. De Damesdubbel begint als eerste op 05 april 2024, de Gemengd dubbel begint op 12 april 2024 .

Ieder team speelt dus 5 keer (verspreid over 10 weken).

Aan het inschrijven van een team voor de voorjaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke week een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 5 personen (bij gemengd 6) op te nemen in het in te schrijven team.
 • Het team mag alleen bestaan uit volwaardige leden. Het is voor dagleden niet toegestaan om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie.
 • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
 • Reeds bestaande teams uit voorgaande jaren dienen zich ook zelf in te schrijven voor een nieuw competitiejaar. Als dit niet tijdig gedaan wordt, vervallen de verworven rechten.
 • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers, niet op komen dagen of terugtrekking van het team, komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.
 • De teams die op zaterdag competitie spelen zullen minimaal 1 bardienst moeten vervullen op een zondag competitie dag. Vice versa geldt dat de zondagcompetitieteams op een zaterdag een bardienst krijgen toebedeeld. De teams die op vrijdag competitie spelen worden of op een zaterdag of op een zondag ingeroosterd voor een bardienst.
 • Competitieteams van de dinsdag, donderdag worden geacht tijdens de clubtoernooien een bardienst voor hun rekening te nemen. Deze zullen dan door de KC worden ingedeeld en de teamcaptain zal door de KC of door de TC worden benaderd met de datum waarop de bardienst ingepland is.
 • Een Bardienst zal in tegenstelling tot voorgaande jaren minimaal 3 uur duren.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de voorjaarscompetitie. Hierbij zal het volgende stappenplan gevolgd worden:

 1. Bestaande teams (teams die voorgaande jaren ook voorjaarscompetitie hebben gespeeld) hebben het eerste recht om geplaatst te worden. Van een bestaand team is sprake als minimaal 3 teamleden al minimaal 3 jaar lid zijn van het betreffende team. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, wordt er gesproken over een nieuw team en vervallen de verworven rechten.
 2. Indien er na het toekennen van de vaste teams nog plaats over is , zal er gekeken worden naar teams, die in de voorjaarscompetitie van 2022 op de wachtlijst hebben gestaan. Hierbij bepaalt het tijdstip van inschrijving voor de voorjaarscompetitie de volgorde.
 3. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

De inschrijfperiode loopt van vandaag tot en met zondag 17 december.

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. In het formulier kan je ook weer een voorkeur opgeven voor wat betreft starttijd tijdens thuiswedstrijden op zaterdag en zondag. Hier proberen wij dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Medio januari 2024 krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de voorjaarscompetitie.

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Is deze er niet, dan zullen we je op de reservelijst plaatsen. Uiteraard kan je je ook inschrijven voor de reservelijst.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (06-24248284 of tc@ltc-tloo.nl)

Technische Commissie LTC ‘t Loo