Rectificatie – Baanbezetting tijdens competitie

Onlangs hebben wij aangegeven dat er tijdens de competitie op de zaterdagen meestal 1 of 2 banen beschikbaar zijn om vrij te spelen.

Helaas hadden wij bij het maken van de baanplanning een KNLTB regel niet goed toegepast en hebben wij de baanplanning opnieuw moeten maken.

Nadelig gevolg hiervan is dat, net zoals in alle voorgaande jaren, er geen vrije banen op de zaterdag beschikbaar zijn.

Met sportieve groet,

Technische Commissie LTC ’t Loo