Statiegeld op blikjes

Met ingang van 1 april a.s. zal  er statiegeld geheven gaan worden op blikjes met als doel deze niet meer in het zwerfvuil terecht te laten komen. Per blikje zal er 15 cent bijkomen. Dit heeft dus invloed op de prijs van bijvoorbeeld Ice tea en Fristi.

Nu schenken wij die blikjes altijd al leeg achter de bar. Vanaf 1 april zullen we ze verzamelen in een big bag en een maal per zoveel tijd inleveren. Omdat we bij de tennis niet met contant geld werken, kunnen we geen statiegeld teruggeven.

Wij hebben daarom besloten de opbrengst van de inleveringen van de blikjes, beschikbaar te stellen aan Team Westland voor dit jaar. We hopen aan het eind van het jaar een mooi bedrag over te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Nico van Marrewijk

Penningmeester LTC ‘t Loo