Uitnodiging ALV woensdagavond 15 maart

Beste tennisvrienden,

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 15 maart 2023 om 20:00 in de kantine van ‘t Loo.

De agenda voor deze ALV vind je hier.

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2022 en de begroting 2023. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV.

Belangrijk agendapunt is het voorstel van het bestuur om een nieuwe blaashal aan te schaffen. Hiervoor zal in de ALV een presentatie gegeven worden.

Ook zullen we een update geven m.b.t. de mogelijke uitbreiding van Sportpark De Zweth en daarmee ook de mogelijkheden voor ons tennispark.

De notulen van de ALV  van 2022 vind je hier.

We hopen jullie te zien op 15 maart!

Het Bestuur