Protocol ‘Onweer op de tennisbaan’.

  1. Inleiding

Wat kunt u het beste doen bij naderend onweer? ltc ’t Loo organiseert veel activiteiten, die uiteenlopen van clubactiviteiten, zoals de clubkampioenschappen tot een open toernooi, of de KNLTB-competitie. Bij al deze activiteiten speelt het weer een belangrijke rol. Helaas hebben we in Nederland regelmatig te maken met wisselvallig weer. Als organisator van een clubactiviteit, – trainingen, toernooien of competities hebben wij natuurlijk geen behoefte aan slecht weer en zeker geen onweer. Toch komt het voor dat wij tijdens een clubevenement moeten ingrijpen vanwege een naderende onweersbui.

Jaarlijks telt Nederland gemiddeld honderd onweersdagen (bron: KNMI). Soms leiden heftige onweersbuien tot materiële schade en/of lichamelijk letsel. Ook op een tennisbaan lopen spelers en publiek risico bij onweer. Maar ook wanneer er geen clubactiviteiten op de baan zijn, dus bij vrij tennissen, is het uiteraard van belang dat leden elkaar tijdens een onweersbui wijzen op de gevaren.

2.  Wanneer moet u ingrijpen?

Een handige vuistregel is de ’10-seconden regel’.

Door de tien seconden regel toe te passen kunt u een inschatting maken van het gevaar slachtoffer te worden van blikseminslag. Onweer begint in eerste instantie met wat geroffel op afstand. Dit is het moment voor u om maatregelen te treffen. Ziet u bovendien bliksemflitsen, dan nadert het onweer het tennispark. Op het moment dat de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan 10 seconden is, is het onweer gevaarlijk dichtbij. Maak alle mensen zo snel mogelijk kenbaar de banen te verlaten. Tijdens officiële wedstrijden heeft de wedstrijdleiding overigens het recht en de plicht om bij opkomend onweer de wedstrijd te staken of tijdelijk te onderbreken.

3. Waar kunt u schuilen en hoe lang?

U kunt het beste schuilen in het clubhuis of in de auto wanneer het onweer dichtbij is. Verlaat de schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donderslag meer dan 10 seconden zit. Blijf bovendien uit de buurt van hoge bomen, (licht)masten en het hekwerk. Een sportveld is een gevaarlijke plaats tijdens onweer. Bliksem slaat gemakkelijk in lichtmasten of metalen afrastering in. Zelfs een paraplu tegen de onvermijdelijke stortregen moet u niet gebruiken.

4. Geen schuilplaats aanwezig?

In een situatie waarin u door het onweer wordt verrast en er tussen donder en bliksemflits minder dan 3 tot 5 seconden tijdsverschil zit, is er maar één oplossing: neem de hurkzit aan. Plaats in gehurkte houding de voeten dicht bij elkaar en ga vooral niet op de grond liggen. Hoe groter het oppervlak van uw lichaam, des te omvangrijker de kans dat een deel van de bliksem uw lichaam treft. En nogmaals: blijf zo ver mogelijk verwijderd van hoge bomen, (licht)masten en het hekwerk.

Richtlijnen LTC ’t Loo voor wedstrijden en toernooien

Bron: Centre Court, Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren (Vrij bewerkt).