In memoriam: Cor van Oosten

Op eerste kerstdag, 25 december jl., is Cor van Oosten overleden.

Cor was erelid van onze vereniging. Dat was hij omdat hij zich heel veel jaren heeft ingezet als vrijwilliger voor ’t Loo. Daarbij was hij vooral goed in allerlei technische zaken. Ook had Cor jarenlang alles wat te maken had met de ballonhal onder zijn hoede. Het meest tastbare resultaat van zijn werk is nu nog het huidige clubgebouw. Daar heeft Cor, samen met vooral ook Joop Knijnenburg, heel wat uren voorbereiding in gestoken. Dat was ook de reden dat deze mannen samen de eerste steen hebben gelegd. Kijk maar eens goed in het halletje als je de kantine binnenkomt. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ’t Loo gedaan heeft.

Naast al het werk wat hij deed, was hij ook gewoon graag op de club. Het heeft hem vele vriendschappen gebracht en hij was een echt een verenigingsmens. We gaan hem dan ook zeer missen. We wensen Cisca, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte om het gemis te dragen.

Bestuur ltc ‘t Loo