Een nieuwe ballonhal!!

Onze ballonhal is alweer 20 jaar oud en begint vooral de laatste twee jaren tekenen van slijtage te vertonen.

Reden genoeg om tijdens de laatste ALV, de leden voor te stellen, om in 2023 de oude hal te gaan vervangen voor een nieuwe hal, het zij een vaste permanente hal  zoals in Naaldwijk of weer een ballonhal zoals we die nu ook hebben.

Er is toen een commissie opgericht met personen die zich bezig gaan houden om een juiste afweging te maken en om eind 2022 met een voorstel naar de leden te komen. In deze commissie zitten Ronald Koeckhoven, Aad Kok, Kees Zeestraten, Cor Staalduinen, Jacques Enthoven en Jaap Jan Kuyvenhoven

Met de keuze voor een vaste hal kwamen we een aantal obstakels tegen, grote investering, vergunningen, oude fundering minder geschikt en minder speelgenot in de zomer. Als de keuze op een nieuwe ballonhal valt, spelen deze problemen niet . Een nieuwe ballonhal is tegenwoordig dubbelwandig, dit is energie zuinig en de bevestiging is tegenwoordig ook vrij simpel aan de oude fundering te maken .

Op dit moment zijn we een afweging aan het maken tussen de verschillende leveranciers . Ook gaan we de komende maand kijken bij het opzetten van enkele ballonhallen elders in het land.

Tot zover onze ontwikkelingen voor een nieuwe hal, we hopen over enkele maanden een concreet voorstel te kunnen doen.

Groetend Jaap Jan Kuyvenhoven

Voorzitter Materiaalcommissie LTC ’t Loo De Lier