Contract met Floow Academy

Onlangs is het contract ondertekend met tennisschool Floow Academy. Jurren van Vondelen en Erwin Zeestraten gaan met heel veel enthousiasme aan de slag om voor eenieder fijne lessen te verzorgen. We wensen hen uiteraard veel succes!