Algemene Ledenvergadering woensdagavond 23 maart 2022

Beste tennisvrienden,

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 23 maart 2022 om 20:00 in de kantine van ‘t Loo.

De agenda voor deze ALV vind je hier.

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2021 en de begroting 2022. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV.

We zullen ook stilstaan bij de wisseling van de tennisschool.

Helaas is de huidige ballonhal door de storm toch te ernstig beschadigd om hem nog een jaar te gebruiken. Daarom zijn wij momenteel offertes aan het opvragen voor een nieuwe ballonhal, maar ook voor een vaste hal. Deze ALV komt net te vroeg om e.e.a. al aan jullie te presenteren, dus daar zullen we z.s.m. een aparte ALV voor bijeen roepen.

Ook zullen we het laatste nieuws behandelen m.b.t. de uitbreiding van Sportpark De Zweth en daarmee ook ons tennispark. De gemeente is nog niet zover als we gehoopt hadden, dus nog geen concrete voorstellen helaas.

De notulen van de twee ALV’s  van 2021 kan je hieronder downloaden:

We hopen jullie te zien op 23 maart!

Het Bestuur van LTC ’t Loo De Lier