Uitnodiging Bijzondere ALV 21-9-2021

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op dinsdag 21 september 2021 om 20:00 in de kantine van ‘t Loo.

De agenda voor deze ALV vind je hier.

Het enige agendapunt betreft een voorstel tot wijziging van de statuten van LTC ’t Loo.  De wijzigingen vind je hier. Nieuwe tekst is in blauw (statuten) afgedrukt. Te verwijderen tekst is doorgehaald. Reden voor de wijzigingen is het feit dat de statuten erg verouderd waren. En de nieuwe Wet Bestuur en Rechtspersonen vereiste ook enkele aanpassingen. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB en ook al door een notaris bekeken. Er staan geen baanbrekende wijzigingen in, dus de basis onder ’t Loo blijft dezelfde.

Deze wijzigingen waren ook al geagendeerd voor de ALV van 1 september jongstleden. Echter, voor goedkeuring van statutenwijzigingen dient twee derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de ALV. Dat is natuurlijk nooit het geval en de statuten schrijven dan voor dat we binnen drie weken nogmaals een ALV moeten uitschrijven. In die ALV maakt het dan niet meer uit hoeveel leden er zijn, maar moeten de wijzigingen wel met twee derde van het aantal dan aanwezige stemmen aangenomen worden. Dit willen we dus formeel doen op 21 september.

Aanmelding van te voren is deze keer niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTC ‘t Loo

Voorzitter Cor van Staalduinen