Uitnodiging ALV woensdag 1 september 2021

Beste tennisvrienden,

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 1 september 2021 om 20:15 in de kantine van ‘t Loo.

De agenda voor deze ALV vind je hier.

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2020 en de begroting 2021. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV.

Verder staat er een voorstel tot wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement op de agenda. Een commissie bestaande uit Aad Kok, Kees van Antwerpen, Cees Montauban, Erwin Beek en Cor van Staalduinen heeft zich over de benodigde wijzingen gebogen. De wijziging van de statuten vindt je hier en van het huishoudelijk regelement hier.

Nieuwe tekst is in blauw (statuten) en rood (HR) afgedrukt. Te verwijderen tekst is doorgehaald. Reden voor de wijzigingen is het feit dat zowel statuten als huishoudelijk reglement erg verouderd waren. En de nieuwe Wet Bestuur en Rechtspersonen vereiste ook enkele aanpassingen. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB en ook al door een notaris bekeken. Er staan geen baanbrekende wijzigingen in, dus de basis onder ’t Loo blijft dezelfde.

Ook zal nog kort stil gestaan worden bij de mogelijke uitbreiding van het sportpark, ook al is hier verder nog weinig nieuws over te melden.

De notulen van de ALV van 2020 vind je hier.

Omdat we nu nog niet weten wat op 1 september de situatie m.b.t. de corona-regels zal zijn, willen we graag van te voren weten hoeveel mensen er naar de ALV komen. Als dat er erg veel zijn, dan kunnen we altijd nog uitwijken naar een andere lokatie. Vandaar dat het ook deze keer nog verplicht is je van te voren aan te melden voor de ALV. Aanmelden kan hier en dit kan tot uiterlijk 25 augustus 2021. Mochten we moeten uitwijken naar een andere  lokatie, dan wordt dit uiteraard nog gecommuniceerd.

We hopen jullie te zien op 1 september!

Het Bestuur