Inschrijving KNLTB Competitie 2021

Op 4 mei werd door de tennisbond gecommuniceerd dat de KNLTB voorjaarscompetitie helaas niet voor de zomervakantie afwerkt kan worden. Besloten is om de voorjaarscompetitie net als vorig jaar door te schuiven naar het najaar en om te dopen tot KNLTB Competitie. Dit betekent ook dat de KNLTB najaarscompetitie voor het tweede jaar op rij komt te vervallen. Teams, die tot en met 2019 (alleen) aan de najaarscompetitie deelnamen, worden hiervan weer de dupe.

Ondanks dat het format van de voorjaarscompetitie wordt aangehouden in de KNLTB Competitie willen we als vereniging niet automatisch de teams die dit voorjaar zouden spelen doorschuiven naar de competitie in het najaar. We willen namelijk de najaarsteams ook de gelegenheid geven om zich in te schrijven voor de aankomende competitie. Daarom hebben we besloten dat alle belangstellende teams zich opnieuw moeten inschrijven. Wil jij namens onze vereniging deelnemen aan deze competitie? Lees dan het bericht verder en schrijf je snel in!

Mocht je als bestaand team besluiten om niet deel te nemen aan de aanstaande competitie dan zal dit geen invloed hebben op het recht als bestaand team. Bij de inschrijving voor de voorjaarscompetitie van 2022 zal gekeken worden naar de inschrijving van de editie van 2021. Voor de najaarscompetitie geldt dat de rechten gebaseerd zullen worden op de laatste najaarscompetitie in 2019.

In onderstaand overzicht staan de exacte speeldagen van de KNLTB Competitie 2021.

Ten opzichte van de voorjaarscompetitie zijn er wel enkele wijzigingen in het aanbod.

  • In het voorjaar zou op de vrijdagavond om de week gespeeld worden, waardoor we in de gelegenheid waren extra gemengde teams toe te laten. In het najaar is er geen ruimte voor 10 speeldagen, waardoor het aanbod beperkt zal blijven tot alleen damesteams.
  • Tijdens de voorjaarscompetitie kon je je opgeven voor een competitie op zaterdagavond. Aangezien in de periode in het najaar de ballonhal inclusief kantine op zaterdagavonden wordt verhuurd, zullen we ook deze competitiesoort niet aanbieden in het najaar.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de KNLTB Competitie. Hierbij zal de volgende volgorde aangehouden worden:

  1. Bestaande teams, die hebben deelgenomen aan de KNLTB najaarscompetitie van 2019 hebben het eerste recht om geplaatst te worden. Het team moet wel bestaan uit minimaal 3 teamleden, die ook in 2019 onderdeel uitmaakten van het team.
  2. Teams, die oorspronkelijk zouden meedoen aan de KNLTB voorjaarscompetitie 2021. Ook hierbij geldt dat de teamsamenstelling minimaal 3 leden moet bevatten die ook waren opgegeven voor de voorjaarscompetitie van 2021. Indien bij deze stap het maximum aantal teams al bereikt wordt, geeft het tijdstip van inschrijving de doorslag wie er geplaatst wordt.
  3. Wanneer er na stap 2 nog ruimte is, zullen teams die op de reservelijst voor de najaarscompetitie van 2019 of voorjaarscompetitie van 2021 stonden op volgorde van inschrijving toegelaten worden.
  4. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

Aangezien de KNLTB snel duidelijkheid wenst over de opgave voor de KNLTB Competitie zal de inschrijfperiode relatief kort zijn.

De inschrijfperiode loopt van vrijdag 21 mei tot en met maandag 31 mei.

Inschrijven voor de KNLTB Competitie kan door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. In het formulier kan je ook weer een voorkeur opgeven voor wat betreft starttijd tijdens thuiswedstrijden op zaterdag en zondag. Hier proberen wij dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Let op! Het formulier zal pas vanaf vrijdag 21 mei beschikbaar zijn.

Eind juni 2021 krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de aankomende competitie.

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Tevens kan jij je ook inschrijven voor de reservelijst.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)