Extra inschrijfmogelijkheid vrijdagavond KNLTB voorjaarscompetitie

Allereerst wensen wij je een geweldig 2021!! Hopelijk wordt het een mooi (tennis)jaar!!

In de maanden november en december kon jij je inschrijven voor de voorjaarscompetitie van 2021. Hier werd net zoals andere jaren weer massaal op gereageerd. Hierdoor zullen wij wederom helaas enkele teams teleur moeten stellen.

Het is echter wel zo dat de KNLTB zeer recent de opzet van de vrijdagavondcompetitie heeft veranderd. Om de drukte op parken te verlichten, is ervoor gekozen om ‘om de week’ te gaan spelen. Dit is vooral ingegeven om te kunnen voldoen aan de Corona maatregelen, die zeer waarschijnlijk in een bepaalde mate in het voorjaar ook nog wel aanwezig zullen zijn.

In onderstaande tabel met de speeldata kan je zien dat de heren- en damescompetitie in de even weken worden afgewerkt. De gemengde competitie vindt vervolgens in de oneven weken plaats. In plaats van de gebruikelijke 7 speelweken zullen er nu 5 rondes afgewerkt worden.

 

Vrijdagavond HD+ DD                     9-apr                 23-apr              14-mei                28-mei              11-jun

Vrijdagavond GD                  2-apr               16-apr                 30-apr                21-mei                 4-jun

Vanwege de enorme animo voor de vrijdagavondcompetitie en de beperkte mogelijkheden hebben wij als vereniging ervoor gekozen om de afgelopen jaren alleen damescompetitie aan te bieden. Nu in de oneven weken er alleen gemengde competitie gespeeld wordt, ontstaat er ruimte om dat ook bij onze vereniging aan te bieden.

Heb jij interesse om deel te nemen aan deze gemengde competitie op vrijdagavond? Klik dan HIER.

De inschrijfperiode loopt van maandag 4 januari tot en met zondag 10 januari.

Let op! Het inschrijfformulier werkt pas vanaf maandag 4 januari.

Ook teams, die zich reeds ingeschreven hadden voor een andere competitiedag en/of competitiesoort, hebben de mogelijkheid om hun eerdere inschrijving om te zetten naar deze competitievariant. Mogelijk kunnen we daarmee de druk op de competitie op de zaterdag en zondag enigszins verlichten of teams toelaten die we in 1e instantie teleur hebben moeten stellen.

Aan het inschrijven van een team voor de voorjaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke speelweek een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 6 personen op te nemen in het in te schrijven team.
  • Het team mag alleen bestaan uit volwaardige seniorleden. Het is voor dagleden niet toegestaan om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie.
  • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
  • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve

handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers, niet op komen dagen of terugtrekking van het team, komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.

Er is plek voor 6 teams. Bij overinschrijving zal de volgende volgorde gehanteerd worden:

  1. Teams, die in 1e instantie niet geplaatst konden worden in de aankomende voorjaarscompetitie, hebben het eerste recht. Hierbij geldt wel dat er minimaal 3 teamleden van het oorspronkelijke team een nieuw gemengd team moeten vormen.
  2. Teams, die reeds een plekje hebben op een andere speeldag, die graag willen overstappen naar de gemengde competitie op vrijdagavond.
  3. Mochten er dan nog plekken over zijn, dan zullen die ingevuld worden door overige inschrijvingen op volgorde van tijdstip van inschrijving.

Uiterlijk eind januari 2021 krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de voorjaarscompetitie.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)

Met sportieve groet,

Technische Commissie LTC ‘t Loo