Inschrijving KNLTB Voorjaarscompetitie 2021

Afgelopen jaar kon de voorjaarscompetitie helaas niet in de maanden april en mei georganiseerd worden vanwege het coronavirus. Ook de uitgestelde editie in het najaar moest voortijdig afgebroken worden. Ondanks de onzekere tijden is de KNLTB voornemens om in het voorjaar van 2021 de KNLTB voorjaarscompetitie weer normaal aan te bieden. Wil jij namens onze vereniging deelnemen aan deze competitie? Lees dan onderstaand bericht en schrijf je snel in!

In onderstaand overzicht staan de exacte speeldagen van de voorjaarscompetitie 2021.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal kleine wijzigingen in het aanbod. Op zaterdag wordt er vanaf dit jaar een extra avondcompetitie aangeboden. Vanaf 19.00u kan er meegedaan worden aan een dubbelcompetitie (heren, dames en gemengd). De leeftijdsgrens is 25+.

Op zondag is er een extra gemengde competitie aan het aanbod toegevoegd. In deze 17+ competitie worden er 5 partijen afgewerkt in plaats van 8 potten in de traditionele variant.

 

Aan het inschrijven van een team voor de voorjaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke week een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 5 personen (bij gemengd 6) op te nemen in het in te schrijven team.
  • Het team mag alleen bestaan uit volwaardige leden. Het is voor dagleden niet toegestaan om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie.
  • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
  • Reeds bestaande teams uit voorgaande jaren dienen zich ook zelf in te schrijven voor een nieuw competitiejaar. Als dit niet tijdig gedaan wordt, vervallen de verworven rechten.
  • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers, niet op komen dagen of terugtrekking van het team, komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de voorjaarscompetitie. Hierbij zal het volgende stappenplan gevolgd worden:

  1. Bestaande teams (teams die voorgaande jaren ook voorjaarscompetitie hebben gespeeld) hebben het eerste recht om geplaatst te worden. Van een bestaand team is sprake als minimaal 3 teamleden al minimaal 3 jaar lid zijn van het betreffende team. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, wordt er gesproken over een nieuw team en vervallen de verworven rechten. Aangezien de echte voorjaarscompetitie van vorig jaar niet door is gegaan, kijken we hierbij naar de teamindeling die voor deze competitie al wel definitief was gemaakt.
  2. Doordat in 2020 geen najaarscompetitie gespeeld is, zal er bij extra ruimte na punt 1 als eerst gekeken worden naar teams die in 2019 deelnamen aan de najaarscompetitie. Hierbij is het tijdstip van inschrijving bepalend voor de volgorde.
  3. Indien er dan nog plaats over is, zal er gekeken worden naar teams, die in de voorjaarscompetitie van 2020 op de wachtlijst hebben gestaan. Hierbij bepaalt het tijdstip van inschrijving voor de voorjaarscompetitie de volgorde.
  4. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

De inschrijfperiode loopt van maandag 23 november tot en met zondag 20 december.

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. In het formulier kan je ook weer een voorkeur opgeven voor wat betreft starttijd tijdens thuiswedstrijden op zaterdag en zondag. Hier proberen wij dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Let op! Het formulier werkt pas vanaf maandag 23 november.

Medio januari 2021 krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de voorjaarscompetitie.

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Tevens kan jij je ook inschrijven voor de reservelijst.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)