ALV uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) in onze kantine. Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 september 2020 om 20:00 uur. 

De agenda voor deze ALV vind je hier

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV. Verder staat er een investeringsvoorstel voor de aanleg van zonnepanelen op de agenda. Ook zal er een korte update gegeven worden m.b.t. de uitbreidingsplannen van het sportpark. Uiteraard nog geen plannen ter goedkeuring, want zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten we de gemeente in beweging krijgen.

De behandeling van de wijziging in de statuten en reglementen hebben we uitgesteld naar een volgende ALV. De notulen van de ALV van 2019 vind je hier.

In verband met de Covid19 maatregelen is aanmelden om de ALV bij te wonen dit jaar verplicht. 

Aanmelden kan hier  tot uiterlijk 9 september 2020.

We hopen jullie te zien in de kantine op 16 september!

Het Bestuur