Uitnodiging ALV 16 september 2020

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 16 september 2020 om 20:00. De lokatie van deze ALV wordt nog bekend gemaakt en hangt af van het aantal aanmeldingen.

De agenda voor deze ALV vind je hier

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV.

Verder staat er een investeringsvoorstel voor de aanleg van zonnepanelen op de agenda.

Ook zal er een korte update gegeven worden m.b.t. de uitbreidingsplannen van het sportpark. Uiteraard nog geen plannen ter goedkeuring want zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten we de gemeente in beweging krijgen.

De behandeling van de wijziging in de statuten en reglementen hebben we uitgesteld naar een volgende ALV. 

De notulen van de ALV van 2019 vind je hier.

 

Aangezien er in onze kantine i.v.m. de corona-maatregelen niet al te veel capaciteit is, willen we graag van te voren weten hoeveel mensen er naar de ALV komen. Als dat er meer zijn dan er in de kantine passen, wijken we uit naar een andere lokatie. Vandaar dat het deze keer verplicht is je van te voren aan te melden voor de ALV. Aanmelden kan hier en dit kan tot uiterlijk 9 september 2020. De definitieve lokatie wordt uiteraard nog gecommuniceerd.

 

We hopen jullie te zien op 16 september!