Uitbreiding Sportpark De Zweth

Vorig jaar hebben wij jullie gemeld dat we met onze buren Valto (korfbal) en Odis (handbal) een projectgroep hadden gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken van uitbreiding van het totale sportpark. Het resultaat is een rapport wat vorige week naar de gemeente is gestuurd en waarover ook een persbericht is verstuurd aan de diverse lokale media.

Aanleiding voor de wens tot uitbreiding waren onder andere de lange wachtlijst om lid te worden bij ’t Loo, het tekort aan velden bij Valto en de parkeerproblemen aan onze kant van het sportpark (en daarmee de slechte bereikbaarheid voor de hulpdiensten).

De wachtlijst bij ons is inmiddels opgelopen tot 283 personen. Jeugd tot 18 jaar kan trouwens wel meteen lid worden omdat die overdag spelen; en dan is er ruimte genoeg. Als je op de wachtlijst staat kan het wel 5 jaar duren voor je aan de beurt bent; en elk jaar wordt de lijst langer. Bovendien komen er 800 huizen bij in De Lier de komende jaren, dus dat betekent nog meer mensen die graag willen tennissen. Daarnaast is het nu al zo, dat niet iedereen zomaar kan gaan lessen i.v.m. de beperkte ruimte daarvoor. En niet alle jeugd kan competitie spelen op zondag, en in andere competities moeten we nu ook al teams teleurstellen. Kortom, we komen voor het huidige ledenbestand al banen tekort. 

We hebben berekend dat, als we de wachtlijst leeg zouden willen maken, we 16 a 17 banen nodig hebben om iedereen te laten tennissen (dit is inclusief de toestroom door de 800 huizen die gebouwd gaan worden). En dan houden we ook rekening met iets minder senioren per baan dan nu, zodat de druk wat minder wordt. Nu vinden we de stap van 10 naar 16 banen in één keer veel te groot. De kosten zouden dan te hoog worden maar zo’n grote groei zou ook niet ten goede komen aan de sfeer en cultuur binnen onze vereniging.  Daarom zijn we in de plannen uitgegaan van een uitbreiding met 3 banen. Om toekomstbestendig te zijn, willen we echter wel de mogelijkheid creëren om later verder te groeien. 

Bij diverse tennisverenigingen zien we de laatste jaren ook de sport Padel aangeboden worden. Dit is een mix van tennis en squash en wordt op een buitenbaan gespeeld die iets kleiner is dan een tennisbaan. We willen bij een uitbreiding van het sportpark de ruimte en mogelijkheden hebben om deze sport ook te gaan aanbieden. 

Tenslotte is er in de plannen veel ruimte ingepland voor extra parkeerplaatsen. Daar is nu vaak een tekort aan op dagen dat er bij alle clubs en in hal en het zwembad veel activitieiten zijn. En op ons tennispark is de fietsenstalling ook al vaak te klein, dus ook daarvoor is ruimte nodig.

Waar moet al die ruimte dan gevonden worden, zul je zeggen. Eigenlijk kunnen we maar één kant op en dat is richting de kas van onze buren. Die grenst nu aan zowel ons park als aan de velden van Valto. Uit gesprekken met hen is gebleken dat zij binnen een aantal jaren het perceel, met het huis, wel willen verkopen. We hebben daarom de Gemeente Westland in het rapport gevraagd om hier actie op te ondernemen door de grond aan te kopen en de bestemming te  wijzigen.

In het rapport zijn drie varianten opgenomen om het sportpark uit te breiden. In alle varianten zou het complex van Valto in zijn geheel verplaatst worden naar achter de huidige sporthal. Op de leeggekomen plek zouden dan parkeerplaatsen moeten komen. Ons tennispark kan dan uitgebreid worden naast baan 7 en 10. De plannen zoals die nu getekend zijn, vormen een eerste aanzet om  te komen tot een uitbreiding. Als het zover is, gaan we uiteraard eerst een eigen projectgroep aanstellen om definitieve plannen te maken. Die worden vervolgens in een ALV aan jullie voorgelegd ter goedkeuring. Maar zover zijn we dus niet. Eerst de gemeente maar eens in beweging zien te krijgen.

We hopen hiermee wat meer duidelijkheid te hebben verschaft. Voor vragen kun je ons natuurlijk altijd benaderen. We lichten e.e.a. graag verder toe. 

 

Het bestuur