Presentatie plannen voor uitbreiding sportpark De Zweth

Vorig jaar hebben wij jullie gemeld dat we met onze buren Valto (korfbal) en Odis (handbal) een projectgroep hadden gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken van uitbreiding van het totale sportpark. Het resultaat is een rapport wat deze week naar de gemeente is gestuurd en waarover vandaag ook een persbericht is verstuurd aan de diverse lokale media.

Aanleiding voor de wens tot uitbreiding waren onder andere de lange wachtlijst om lid te worden bij ’t Loo, het tekort aan velden bij Valto en de parkeerproblemen aan onze kant van het sportpark. De projectgroep heeft drie mogelijke varianten van uitbreiding opgenomen in het rapport. Met dit rapport willen we met de gemeente in gesprek komen zodat de plannen opgenomen kunnen worden in de begroting 2021-2022 van de Gemeente Westland.

Uiteraard zullen te zijner tijd alle concrete plannen eerst aan onze leden voorgelegd worden ter bespreking en goedkeuring (ALV). In de komende nieuwsbrief zullen we dieper ingaan op het rapport.