Update vanuit de TC

Inmiddels mag er alweer bijna 4 weken getennist worden door senioren op ons tennispark, nadat enkele weken daarvoor ook onze jeugd weer de baan op mocht. In deze periode hebben jullie kennis gemaakt met het digitaal reserveren van een tennisbaan. Na een stroef begin door systeemproblemen bij onze leverancier heeft nagenoeg iedereen z’n weg weten te vinden in onze clubapp. Voorlopig zullen we de app blijven gebruiken om een baan te reserveren aangezien het op dit moment nog niet mogelijk/ wenselijk is om het afhangbord in de kantine te gebruiken. Graag willen we nogmaals verzoeken om zoveel mogelijk te reserveren op hele klokuren om een optimale invulling van de baancapaciteit te creëren.

Vooralsnog zullen we vasthouden aan een maximum van twee tennismomenten per week. De drukte op de banen houden we nauwlettend in de gaten. Op basis van de ervaringen zullen we het aantal tennismomenten eventueel aanpassen. Voor een goede spreiding over de week blijft ons dringende advies om maximaal één keer in de doordeweekse avonduren te spelen en het andere moment overdag of in het weekend te gebruiken.

 

Als de situatie rondom het Coronavirus het toestaat, mag vanaf 1 juli het terras inclusief (buiten)bar weer geopend worden. Vanaf dan wordt de verplichting om direct het tennispark te verlaten na de sportieve activiteit opgeheven. Met deze mogelijke verruiming wordt het ook weer interessant om activiteiten te gaan organiseren. De eerste grote activiteit die normaal gesproken in juli bij ons op de planning staat is het open toernooi. De KNLTB heeft echter besloten om alle open toernooien tot en met 2 augustus af te gelasten. Hierdoor komt ook ons open toernooi dit jaar te vervallen. In plaats daarvan zullen in die week (11 t/m 19 juli) de clubkampioenschappen single georganiseerd worden. Binnenkort volgt er meer informatie over onder andere de inschrijfmogelijkheden. Hoe de zomer er qua activiteiten verder uit komt te zien, is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk. Zodra we dit helemaal scherp hebben, zullen we ook hier informatie over naar buiten brengen. Wel kunnen we alvast melden dat besloten is om dit zomerseizoen geen roll in aan te bieden op donderdagavond. Na een eerste inventarisatie blijkt namelijk dat hiervoor te weinig avonden beschikbaar zijn.

Voor de evenementen die wel doorgaan, zal de focus vooral liggen op tennis. Daarmee bedoelen we dat we helaas geen activiteiten naast de baan zullen organiseren zoals een BBQ, kindermiddag of feestavond. Dit om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op het terras of in de kantine aanwezig zijn.

 

Tenslotte nog wat informatie over de uitgestelde KNLTB voorjaarscompetitie. Normaliter wordt deze competitie georganiseerd in de maanden april en mei. Helaas kon het  in deze maanden niet plaatsvinden. De KNLTB (de landelijke tennisbond) heeft besloten om de voorjaarscompetitie op te schuiven naar de maanden september en oktober. Dit betekent dat de KNLTB najaarscompetitie dit jaar niet zal doorgaan. 

Met deze door de KNLTB gekozen opzet hebben wij als vereniging besloten om de teams die al ingeschreven stonden voor de voorjaarscompetitie, het eerste recht te geven om deel te nemen aan de uitgestelde voorjaarscompetitie. Inmiddels is duidelijk dat het overgrote deel van de teams hier gebruik van wenst te maken. Hierdoor zal geen nieuwe inschrijving volgen voor deze competitie. Uiteraard beseffen wij dat we hiermee sommige leden teleurstellen, maar gezien de situatie hopen we dat hiervoor begrip getoond wordt.

Hoe de uitgestelde voorjaarscompetitie er precies uit zal zien, zal de KNLTB de komende periode duidelijk gaan maken. Hierbij zullen de ontwikkelingen van het Coronavirus vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten gehouden worden. 

 

Ook wij zullen als vereniging de ontwikkelingen volgen en daarop inspelen richting de organisatie van onze eigen evenementen.

 

Tot snel op de tennisbaan!