Algemene Leden Vergadering

De ALV die in maart van dit jaar gehouden zou worden is destijds vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wettelijk gezien kregen we als vereniging de mogelijkheid om deze ALV uiterlijk binnen een half jaar alsnog te organiseren. Die termijn is nu met nog eens  4 maanden verlengd. Wij maken gebruik van deze mogelijkheid en gaan bekijken wanneer en hoe we de ALV nu kunnen gaan houden. Met de 1,5 meter regel zal het in de kantine al snel (te) vol zijn. Een alternatief is om de ALV digitaal te doen. Dit is door de overheid wettelijk mogelijk gemaakt, maar is niet onze eerste keus. Want het liefst zien we elkaar, ook tijdens de ALV, face-to-face.

Wordt vervolgd!

 

Het bestuur