LTC t Loo tennispark

Update 10 mei: vrijspelen voor alle leden

Lieve vrienden,

Gelukkig! De volwassenen mogen ook weer gaan tennissen m.i.v. 11 mei. We hebben al veel geluiden gehoord van trappelende leden die niet kunnen wachten tot maandag! Logisch natuurlijk na al die tijd. We hebben al wat ervaring opgedaan met alle regeltjes voor de jeugd. Ook voor volwassenen zijn er door de overheid, de KNLTB en de gemeente weer  richtlijnen en eisen opgesteld waar wij ons aan dienen te houden. Wij als bestuur zijn ervoor verantwoordelijk dat alle leden deze regels volgen en naleven.

Wat mag er wel en niet: We mogen alleen single spelen. Maar er mag wel gedubbeld worden door personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. Deze mogen dus een dubbel vormen en spelen tegen een dubbel waarvoor dezelfde voorwaarde geldt. We willen jullie oproepen om zoveel mogelijk dit soort dubbels te vormen om zo  het aantal beschikbaar banen maximaal te benutten. Hopelijk mogen we vanaf 1 juni wel weer gewoon met iedereen een dubbel vormen. Lessen mogen vanaf 11 mei wel plaatsvinden met 4 personen (ook uit verschillende huishoudens) op een baan. We hebben instructies opgesteld voor zowel vrijspelen als lessen; deze vindt u hier. Het is erg belangrijk dat u deze goed leest en opvolgt.

Er is nu echter nog één probleem: het bedrijf dat de Clubapp beheert, heeft per abuis ingesteld dat je alleen singles kan reserveren. We hebben dit aangekaart en verzocht deze  beperking er z.s.m. uit te halen. Ze schijnen ermee bezig te zijn, maar we weten dus nu nog niet of dit vóór morgen lukt. In het ergste geval kunnen we dus de eerste dag(en) alleen singles reserveren. Dat zie je vanzelf als je probeert een dubbel te reserveren.

Er kan alleen digitaal gereserveerd worden via de Clubapp. Hoe het digitaal reserveren in zijn werk gaat vindt u hier. We willen u ook laten zien wat de uitgangspunten zijn voor het inrichten van het vrijspelen en het lessen.

Er zullen vast wel discussie ontstaan waarom we bepaalde zaken zo hebben ingericht. U kunt bijvoorbeeld maar 1 keer een tennismoment hebben per week. Dit doen we om zoveel mogelijk leden de kans te geven om te tennissen. En op doordeweekse dagen hebben we ’s avonds nog steeds 3 lesbanen (vrijdag 2) gereserveerd voor lessen. Daar is altijd wel discussie over, maar op die banen kunnen er tenminste altijd 4 leden tennissen. Bovendien is dat voor deze leden meteen hun tennismoment, dus zij kunnen de rest van de week niet nog een keer vrijspelen. We vragen begrip voor hoe we nu gaan starten. Uiteraard gaan we de komende weken bekijken hoe e.e.a. uitpakt en zullen zaken aanpassen waar nodig. U kunt ook in het weekend volop tennissen, omdat er nu geen competitie is. En we gaan m.b.v. vrijwilligers er voor zorgen dat het park geopend wordt om 8:00 uur en gesloten wordt om 23:00 uur (weekend 22:00 uur). U dient trouwens wel zonodig zelf de lichten aan te zetten bij het afhangbord (en weer uitzetten als u de laatste was natuurlijk). In de hal mag trouwens niet getennist worden van de overheid en de gemeente! We hebben dus 7 banen beschikbaar voor les en vrijspelen.

U zult zien bij het reserveren dat u wel een dubbel kunt reserveren met niet-huisgenoten. Doe dit echter niet! Ga niet stiekem het toch proberen en de regels overtreden. We gaan niet elk uur op het park controleren maar kunnen e.e.a. wel volgen via het beheer van de Clubapp. Maar we gaan er natuurlijk ook gewoon vanuit dat u allen uw gezond verstand gebruikt. Zoals eerder gezegd: wij als bestuur zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Voor nieuwe leden is sowieso alles nieuw; zij kunnen voor vragen terecht bij de Technische Commissie via tc@ltc-tloo.nl . We willen hen hierbij in ieder geval welkom heten en veel plezier wensen op de baan en binnen onze mooie club!

De nieuwe tennispassen (alleen voor nieuwe leden en u heeft ze nu niet nodig) komen beschikbaar als de kantine of het terras weer geopend mag worden. Wanneer dit laatste weer mag, weten we nog niet. We hopen er de komende weken meer over te horen.

Verder kan er nog geen roll-in of een toernooi georganiseerd worden, maar zodra het wel kan laten we dat natuurlijk weten.

Voor nu was dit het even. We wensen u, ondanks de beperkingen, heel veel plezier op de baan!