Update 4 mei: vrijspelen voor de jeugd

De jeugd is inmiddels aan de lessen begonnen en dat gaat erg goed! Je kan zien dat ze blij zijn om weer te kunnen tennissen en ze volgen netjes alle aanwijzingen op. Aad Kok is als coördinator altijd aanwezig om alles te begeleiden, waarvoor dank! We kunnen dus zeggen dat ‘het loopt’.

Inmiddels zijn we erin geslaagd om het digitaal afhangen te integreren in de club-app. Dat betekent dat we met ingang van dinsdag 5 mei kunnen beginnen met vrij spelen voor de jeugd t/m 18 jaar.    Hiervoor gelden natuurlijk ook weer regeltjes en die vind je in de instructies vrijspelen tennisjeugd. Hoe je digitaal afhangt lees je in de instructie digitaal afhangen. Omdat er altijd een vrijwilliger aanwezig moet zijn, ook tijdens het vrijspelen, hebben we de tijden waarop vrij gespeeld kan worden voorlopig beperkt tot de doordeweekse dagen van 13:00 tot 18:00. Mocht het erg druk worden, dan gaan we bekijken of we e.e.a. ook in de ochtenden en/of in het weekend mogelijk gaan maken.

Maar dan hebben we wel een paar extra coördinatoren nodig om toezicht te houden. Ik wil hier dan ook meteen een oproep doen aan mensen die dit zo nodig wel een aantal uren in de week willen doen. Het is vooral aanwezig zijn op het park en alles in de gaten houden. Aanmeldingen kunnen via voorzitter@ltc-tloo.nl . Het zal niet meteen nodig zijn maar dan hebben we alvast een lijstje zodat we eventueel snel kunnen opschalen.

Woensdag 6 mei kan er niet vrij gespeeld worden i.v.m. de open dag voor de jeugd. Hiervoor hebben zich inmiddels 52 kinderen aangemeld!

Voor de jeugd: veel tennisplezier!

Voor de volwassenen: blijf gezond en nog even volhouden!