Update maatregelen Coronavirus

Je hebt het goede nieuws natuurlijk ook gehoord. Onze jeugd t/m 18 jaar mag weer gaan tennissen!

Dat is erg fijn, maar er zijn wel erg veel voorwaarden aan verbonden. Deze hebben we dit weekend verwerkt in een heus plan van aanpak (en diverse instructies), wat nu is ingediend bij de gemeente. Die moet daar eerst goedkeuring aan geven voordat we mogen starten. De gemeente moet ook eerst nog een noodverordening opstellen waar ook nog wel wat voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Maar daar wilden we niet op wachten dus alvast maar een plan ingediend. Want we willen natuurlijk aanstaande woensdag wel van start met de jeugd.

Hoe gaat dat er dan uitzien? We beginnen eerst met alleen de geplande lessen voor de jeugd. Michel Sibma heeft hierover al gecommuniceerd met de ouders, inclusief instructies voor hen en voor de jeugd. Die gaan dus per 29 april beginnen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente. We roepen de ouders en de jeugd op de verstuurde instructies goed te lezen. We moeten namelijk met z’n allen wel aan de voorwaarden voldoen, anders lopen we het risico boetes te krijgen of zelfs gesloten te worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen zich aan de regels houdt. Ook dat zal wel weer gaan wennen.

Als dit allemaal goed loopt, willen we het vrij spelen voor de jeugd ook gaan regelen. Dat zal dan na een paar weken zijn en daar wordt dan uiteraard weer over gecommuniceerd. We heben de instructies voor de jeugd en voor de ouders ook op de website geplaatst, evenals de algemene regels voor op het park, inclusief hygiëne-eisen.

We moesten ook een ‘corona-verantwoordelijke’ aanwijzen en dat zal ondergetekende zijn (voorzitter@ltc-tloo.nl of 0651504374). Bij mij kan je terecht met alle algemene vragen. Voor specifieke vragen over de lessen kan je contact opnemen met Michel Sibma of één van de andere leraren. Op het park zal Aad Kok als toezichthoudend coördinator aanwezig zijn tijdens de openingstijden.

Helaas mogen volwassenen dus nog niet tennissen. Sterker nog, volwassenen (buiten de leraren en benodigde vrijwilligers) mogen absoluut nog steeds niet op het park komen. Ouders dus ook niet.
De voorjaarscompetities zijn doorgeschoven naar het najaar.  Zie verder ook het bericht van de KNLTB  hierover. Nadere informatie volgt via de TC aan de teamcaptains. In juni stond het club-dubbeltoernooi gepland. Dit wordt voorlopig uitgesteld. Ook de clubkampioenschappen voor de jeugd stellen we voorlopig nog uit. Er mogen voorlopig nog geen officiële westrijden georganiseerd worden namelijk.

Wat we wel gaan doen is een open dag voor jeugd t/m 18 jaar die nog geen lid is. Dit doen we op 6 mei en inschrijven kan  via deze link. Dan kunnen we een indeling maken, want we mogen niet iets organiseren waarbij iedereen zomaar binnen kan lopen. We hopen dat iedereen deze open dag gaat promoten bij jeugd die nog geen lid is en wel graag wil tennissen.

We hebben het al eerder beloofd, zodra er weer wat mogelijk is, willen we voor jullie nog leuke dingen gaan organiseren. Want er is straks wel wat in te halen natuurlijk! Ook al is dat dan binnen het ‘nieuwe normaal’ op 1,5 meter. We vinden het als bestuur erg jammer dat ons jubileumjaar nu grotendeels in het water dreigt te vallen. Maar daar kunnen we helaas niets aan veranderen. We zullen er alles aan doen om er dit jaar nog wat moois van te maken voor de leden. En anders wellicht volgend jaar?

We gaan nu ervaring opdoen met de jeugd om aan alle regeltjes te voldoen. Dan hopen we straks, als de volwassenen weer mogen beginnen, snel te kunnen opstarten.