Update LTC ’t Loo en het Coronavirus

Lieve tennisvrienden, 

Normaal begin ik met ‘beste’, maar ‘lieve’ lijkt me in deze bizarre tijden wat beter op zijn plaats. We hebben elkaars hulp, aandacht en ook liefde nu meer dan ooit nodig.

De ellende komt steeds dichterbij en raakt ons inmiddels allemaal wel op de een of andere manier. Ik wil jullie allemaal heel veel sterkte en gezondheid wensen.  Maar ook diegenen die een bedrijf hebben of zelfstandige zijn en momenteel in heel zwaar weer zitten of dreigen te komen, wil ik veel sterkte en wijsheid wensen. Tennis is heel snel een kleine bijzaak geworden, maar we hebben toch een update:

  • Vanwege alle maatregelen om het Coronavirus in te dammen, is er vanuit de KNLTB (zie hier dit nieuws) besloten om de start van de voorjaarscompetitie uit te stellen naar mei. Hiermee worden speelronden 1 t/m 4 uitgesteld. Zoals het er nu door de KNLTB gepland is, zullen deze speeldagen ingehaald worden na de laatste speelronde. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dat met je delen.
  • Verder zou men rond deze tijd ook kunnen gaan inschrijven voor de Senioren voorjaarscompetitie. Hierover wordt aan de senioren een aparte mail verstuurd  vanuit de TC.
  • Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het eventueel openstellen van het tennispark zal dit uiteraard met je gecommuniceerd worden. Voorlopig is het park helaas in ieder geval tot en met 6 april op slot. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit de KNLTB en het RIVM.
  • Dan stond er op 27 juni nog een jubileum-dag gepland met een fietstocht, een jeugdmiddag en een BBQ. Het lijkt de organisatie en het bestuur op dit moment niet verstandig hier nu zaken voor vast te leggen. Dit naast de vraag of we nu bezig willen (en kunnen) zijn met het organiseren van een feest. Daarom hebben wij besloten deze dag niet door te laten gaan. Te zijner tijd zal bekeken worden of deze dag in een later stadium alsnog gehouden kan worden.

We houden je uiteraard op de hoogte als er weer nieuws te melden is. 

Namens het bestuur, 

Met vriendelijke groet,

Cor van Staalduinen
Voorzitter LTC ’t Loo