Kom je ook naar de ALV?

Hierbij nodigt het bestuur van LTC ‘t Loo je uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal plaats vinden op woensdag 25 maart 2020 om 20:00u in de kantine van ‘t Loo. De agenda voor deze ALV vind je hier.

Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij het secretariaat van de vereniging. De stukken zullen ook ter inzage liggen tijdens de ALV.

Verder is er een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement zijn hier te vinden. van ’t Loo. De notulen van de afgelopen ALV van 2019 vind je hier.