Aanpassing statuten en reglementen

Tijdens de ALV willen we ook een aanpassing van onze statuten en huishoudelijk reglement bespreken. Onze statuten zijn geschreven bij de oprichting van onze club en zijn qua inhoud en tekstueel verouderd. Dit geldt ook voor onze huishoudelijke reglement. Het is een goed moment tijdens ons 50-jarig jubileumjaar deze aan te passen, zodat ze weer jaren mee kunnen.

We hebben binnen een werkgroep met een aantal leden de inhoud van de huidige statuten en reglementen bekeken en voorstellen gemaakt voor aanpassing. We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten wat de door ons voorgestelde wijzigingen inhouden.

Hieronder tref je links aan naar de huidige statuten/reglementen en de nieuwe door ons
voorgestelde versies:

Tijdens de ALV zullen we de wijzigingen ook aan jullie presenteren. Tot 25 maart!