Inschrijving KNLTB Voorjaarscompetitie 2020

Ondanks dat de najaarscompetitie pas net is afgelopen, is het wel al weer tijd om na te denken over de voorjaarscompetitie van 2020. Vanaf woensdag 6 november is het mogelijk om je op te geven voor deze competitie.

De voorjaarscompetitie van de KNLTB zal gespeeld worden in maanden april en mei. In onderstaand overzicht staan de exacte speeldagen van deze competitie.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal kleine wijzigingen in het aanbod. Op zaterdag is het vanaf dit jaar mogelijk om deel te nemen aan een competitie met 2 singles en 3 dubbels. Dit geldt voor zowel dames als heren. Voorheen was dit in het voorjaar alleen mogelijk voor heren in de categorie 35+. Tevens is er op zaterdag een nieuwe dubbelcompetitie voor heren boven de 50 jaar.

Aan het inschrijven van een team voor de voorjaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke week een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 5 personen (bij gemengd 6) op te nemen in het in te schrijven team.
  • Het team mag alleen bestaan uit volwaardige leden. Het is voor dagleden niet toegestaan om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie.
  • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
  • Reeds bestaande teams uit voorgaande jaren dienen zich ook zelf in te schrijven voor een nieuw competitiejaar. Als dit niet tijdig gedaan wordt, vervallen de verworven rechten.
  • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve

handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers, niet op komen dagen of terugtrekking van het team, komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de voorjaarscompetitie. Hierbij zal het volgende stappenplan gevolgd worden:

  1. Bestaande teams (teams die voorgaande jaren ook voorjaarscompetitie hebben gespeeld) hebben het eerste recht om geplaatst te worden. Van een bestaand team is sprake als minimaal 3 teamleden al minimaal 3 jaar lid zijn van het betreffende team. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, wordt er gesproken over een nieuw team en vervallen de verworven rechten.
  2. Indien er dan nog plaats over is, zal er gekeken worden naar teams, die in de herfstcompetitie van 2019 op de wachtlijst hebben gestaan. Hierbij bepaalt het tijdstip van inschrijving voor de voorjaarscompetitie de volgorde.
  3. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. In het formulier kan je ook weer een voorkeur opgeven voor wat betreft starttijd tijdens thuiswedstrijden op zaterdag en zondag. Hier proberen wij dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Medio januari 2020 krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de voorjaarscompetitie.

Inschrijven kan tot en met zondag 22 december 2019.

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Tevens kan jij je ook inschrijven voor de reservelijst.Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)