Zonnepanelen

Wij zijn als bestuur op dit moment de mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen op ons park aan het bekijken. Tijdens het traject van vervanging van de lichtinstallatie door de huidige LED-verlichting, kwam naar voren dat ons stroomverbruik overdag een groot gedeelte uitmaakt van ons totale stroomverbruik.

Door gebruik van zonnepanelen kunnen we dit verbruik overdag goed opvangen en zal de aanleg van zonnepanelen waarschijnlijk op korte termijn rendabel zijn. Op dit moment zijn we de investerings- en subsidiemogelijkheden in kaart aan het brengen. Zodra we het investeringsplan gereed hebben, komen we bij jullie terug op deze verduurzamingsplannen.