50 JAAR LTC ’t Loo en Save the Date!

In 2020 bestaat LTC ’t Loo 50 jaar en dat is een reden voor feest. Een Jubileumfeest wel te verstaan en in 2020 zullen verschillende activiteiten en evenementen worden georganiseerd om dit feest te vieren. Achter de schermen is het organisatieteam van Team Ongelovelûk met andere vrijwilligers druk bezig met een programma voor alle leden van jong tot oud.

Ook verschijnt er een speciale bewaar jubileum editie van het Clubmagazine. Waarin wordt terug gekeken op onze historie, maar ook naar het heden en de toekomst. Er zal dus komend jaar dus veel te vieren en te doen zijn. Hou de website, de Club app en onze social media in de gaten voor het programma.

Reserveer ook alvast zaterdagavond 1 februari in je agenda voor het Jubileumfeest!

Dat wil je niet missen, want dit feest komt maar 1 keer voor!