LED verlichting op ’t Loo

Zoals jullie hebben kunnen merken hebben we nieuwe buitenverlichting op ons tennispark. Er is buiten en in de ballonhal LED verlichting aangelegd, waarbij ook de lichtmasten buiten zijn vervangen.

Het licht is anders dan we voorheen, maar volgens de leden die we spreken, is er al wel sprake van een verbetering. Zeker in de ballonhal. De komende tijd zullen nog aanpassingen worden gedaan aan de stand van sommige lampen en wellicht ook aan het vermogen aan de lampen om de kwaliteit nog beter te krijgen.

De aanleg is volgens planning verlopen, waarbij uiteraard de nodige hobbels zijn genomen.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze verlichting en installatie een duurzame oplossing voor vele jaren hebben, die ons ook economisch voordeel gaat opleveren. Namens de voorzitter van de materiaalcommissie “Een speciaal woord van dank aan de firma Oosterdorp, Kees Zeestraten, Aad Kok, Jacques Enthoven en andere vrijwilligers die geholpen hebben. Bedankt voor het geleverde werk en jullie inzet zowel tijdens voorbereiding als de uitvoering van dit project.”