Werkzaamheden op het park

Op maandag  22 Juli gaan de werkzaamheden van start voor het vervangen van alle oude lichtmasten. De oude masten zijn nodig aan vervanging toe en in de nieuwe masten komt energie zuinige LED verlichting. Hierdoor gaan we minder energie verbruiken en de kwaliteit van de verlichting gaat omhoog.

Deze werkzaamheden gaan 2 weken duren en hier door zullen enkele banen niet bespeelbaar zijn. Er gaat zoveel mogelijk per banen blok gewerkt worden, te beginnen bij baan 8 t/m 10. Hier zal gedurende 3 á 4 dagen niet getennist kunnen worden, de banen 1-7 zijn dan wel bespeelbaar .

Vanaf vrijdag  26 juli zal begonnen worden met het graven bij het  baan 4 en baan 7 . Vanaf  maandag 29 juli tot woensdag 31 juli zal het middenpad bij baan 5-6  enkele dagen niet bruikbaar zijn .

Als laatste komt het blok van baan 1-3 aan de beurt, dit zal vanaf woensdag 31  juli aanvangen en moet vrijdag 2 augustus klaar zijn. Dit is een hele ingreep, die gedurende twee weken overlast zal veroorzaken. Om deze reden  is voor de vakantieperiode gekozen, relatief de rustigste periode .

Voor de avonduren zal getracht worden zoveel mogelijk banen bespeelbaar te houden.  Echter zal van een ieder medewerking en begrip nodig zijn om het geheel netjes en zonder ongelukken te laten verlopen .