Bijdrage aan Tour du ALS

Als ’t Loo steunen wij graag actief lokale goede doelen waar onze leden bij zijn betrokken. Onlangs hebben wij Tour du Als, waar de familie Slaghuis in de organisatie zit, ondersteund door een financiële bijdrage van € 100,40 . Vrijwilligers fietsen de Col du Tourmalet op, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt van het onderzoek naar ALS, om deze vreselijke ziekte zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

Deze bijdrage hebben wij kunnen doen vanuit onze tennisballen inzamelactie. De ballen die in de emmer bij de kantine ingang worden ingeleverd, worden door ons verkocht. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het goede doel. Dus wil je je ook een bijdrage leveren aan het goede doel, lever je oude tennisballen in en deponeer ze in de emmer bij de ingang van de kantine. Alle kleine beetjes helpen!