Inschrijven najaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is zo ongeveer halverwege, dus denk je eigenlijk helemaal nog niet na over de najaarscompetitie. Toch is het al weer tijd om je in te schrijven voor deze competitie. De najaarscompetitie van de KNLTB zal gespeeld worden in de maanden september en oktober. In onderstaand overzicht staan de exacte speeldagen van deze competitie.

Let op! Het competitieaanbod is enigszins gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De populaire competitiesoort van 2 singles en 3 dubbels voor zowel dames als heren wordt officieel niet meer in deze regio aangeboden. Wel is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de regio Rotterdam. Indien je je team inschrijft hiervoor, zullen de uitwedstrijden voornamelijk in de omgeving van Rotterdam zijn. Deze regio staat er bekend om dat er soms weinig banen per team beschikbaar zijn, waardoor de wedstrijddagen lang kunnen duren.

Aan het inschrijven van een team voor de najaarscompetitie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Elk team is er zelf voor verantwoordelijk dat er elke week een voltallig team kan spelen. Wij adviseren dan ook dringend om minimaal 5 personen (bij voorkeur zelfs 6) op te nemen in het in te schrijven team.
  • Alle teamleden dienen volwaardig lid te zijn. Dagleden mogen niet deelnemen aan deze competitie.
  • Binnen het team mag er qua speelsterkte maximaal 2.0 tussen de sterkste en minst sterkste teamlid zitten. In overleg met de Technische Commissie kan hier in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden.
  • Reeds bestaande teams uit voorgaande jaren dienen zich ook zelf in te schrijven voor een nieuw competitiejaar.
  • Boetes die door de KNLTB worden opgelegd in verband met foutieve
  • handelingen, zoals o.a. verkeerde invallers en terugtrekking van het team , komen voor rekening van het desbetreffende team tenzij het team er zelf niets aan kon doen.

Als er sprake is van overinschrijving zal de Technische Commissie bepalen welke teams er deel mogen nemen aan de najaarscompetitie. Hierbij zal het volgende stappenplan gevolgd worden:

  1. Nieuwe teams hebben het eerste recht om deel te nemen aan de najaarscompetitie. Van een nieuw team is sprake als er maximaal 2 teamleden hebben deelgenomen aan de voorjaarscompetitie van dit jaar of de najaarscompetitie van vorig jaar.
  2. Vervolgens  hebben bestaande teams (teams die voorgaande jaren ook najaarscompetitie hebben gespeeld) het volgende recht om geplaatst te worden. Van een bestaand team is sprake als minimaal 3 teamleden al onderdeel waren van het betreffende team. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden, wordt er gesproken over een nieuw team. Dan valt het team onder stap 1 of stap 4. Als er meer bestaande teams zijn dan er geplaatst kunnen worden, zal het tijdstip van inschrijving bepalend zijn voor de plaatsing.
  3. Indien er dan nog plaats over is, zal er gekeken worden naar teams, die in de voorjaarscompetitie van 2019 op de wachtlijst hebben gestaan. Hierbij bepaalt het tijdstip van inschrijving voor de najaarscompetitie de volgorde.
  4. Als er daarna nog ruimte is, zullen nieuwe teams, die niet voldoen aan stap 1,  ingedeeld worden op basis van volgorde van inschrijving.

Inschrijven voor de najaarscompetitie kan vanaf maandag 13 mei 2019 door HIER te klikken. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Bij de competitie op zaterdag kan je een voorkeurstijd voor de aanvang van thuiswedstrijden opgegeven. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het maken van het speelschema. Op de andere speeldagen is er geen keuze, omdat daar sprake is van een vooraf vastgesteld aanvangstijdstip van de KNLTB. Medio juli krijg je vervolgens bericht of je definitief mag meedoen aan de najaarscompetitie.

Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 9 juni 2019.

Overigens is het ook mogelijk om je als individu op te geven. Wij zullen dan bekijken of er een team voor jou beschikbaar is. Tevens kan jij je ook opgeven voor de reservelijst.

Voor vragen kan je contact opnemen met Bonno Harmsen (0624248284 of tc@ltc-tloo.nl)