13 maart info avond voor jeugdspelers

Op woensdagavond 13 maart staat de informatieavond voor de ouders van jeugdspelers gepland. De teamindeling zal bekend worden gemaakt en het schema voor de competitie. Daarnaast kunnen dan de afspraken voor taakverdeling (zie onder) worden gemaakt. Het is dus belangrijk dat hierbij zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn.

Nieuwsbrief Sibma Tennis februari

In de afgelopen maand heeft de winter goed zijn intrede gedaan! De schaatsen konden weer even uit het vet, sneeuwpoppen werden gemaakt en de autoruiten moesten weer worden gekrabd.