KC nieuws: nieuwe voorzitter

Op maandag 7 januari was de eerste vergadering van de Kantine commissie. Voor de laatste keer sprak aftredend voorzitter Cees van der Weide deze enthousiaste club mensen toe.

Tijdens de vergadering gaf hij de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter van de KC, Marcel van den Ende. Marcel heeft er zin in en samen met de horeca- en bar vrijwilligers gaan zij een mooi jaar tegemoet met veel toernooien en activiteiten. Marcel geeft ook aan dat we weer rekenen op de inzet van extra vrijwilligers voor diverse horeca werkzaamheden tijdens aankomend tennis jaar.