Nieuwsbrief #36 November

Er is weer een hoop te melden deze maand! Lees alles over de vertrouwenspersonen, privacy, het inschrijven voor de voorjaarscompetie 2019, de nieuwe Knip App en schrijf 25 januari alvast in je agenda voor de gezellige vrijwilligersavond!

Nieuwsbrief #36 November