Gebruik van gegevens van leden

Onlangs hebben alle leden van ons een mail ontvangen met de oproep door te geven of je je gegevens wilde aanpassen in onze administratie. Ook kon je aangeven of je op de ledenlijst vermeld wilt worden of met aangepaste gegevens.

Dit betreft een schriftelijke ledenlijst die per post bij ieder lid zal worden bezorgd waarin de naam-, adresgegevens en het telefoonnummer staat vermeld. Mail adressen of andere privacy gevoelige informatie zal hierin niet worden vermeld.

Ook zal de ledenlijst niet digitaal beschikbaar komen.
Wij brengen deze lijst uit op uitdrukkelijk verzoek van leden (besluit voor deze lijst en de hierin gebruikte data door de Algemene Leden Vergadering aangenomen), zodat onze leden elkaar kunnen bereiken om af te spreken voor een potje tennis, maar ook om een kaart te kunnen sturen bij wel en wee.

Bij het versturen van de mail voor doorgeven van je de gegevens is het niet helemaal goed gegaan. De mail is ook bij mensen terecht gekomen die hadden aangegeven geen mail te willen ontvangen. Dit is uitermate vervelend en betreuren wij. Dit heeft mede te maken met de recente overstap naar een ander systeem voor ledenadministratie. Wij zijn bezig met het aanpassen van ons beleid voor het beheer en gebruik van de leden gegevens conform de nieuwe AVG richtlijnen. Het juist toepassen van dit beleid zal ervoor gaan zorgen dat je er zeker van kan zijn dat je gegevens bij ons veilig zijn en niet zullen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Ook zal dit beleid ervoor zorgen dat bij het versturen van mail er zorgvuldig met mailadressen wordt omgegaan.