Marketing vanuit KNLTB en afmelden hiervoor

Van de KNLTB ontvingen wij begin 2018 het bericht dat alle leden direct benaderd kunnen worden door de sponsoren van de KNLTB. Denk hierbij aan een aanbieding per post of via de telefoon van bijv Tennis Direct, Menzis, AD, etc. Lees hier over alle partners van de KNLTB en welke bedrijven contact zouden kunnen opnemen met je.

Als bestuur hebben wij geprobeerd om de KNLTB zover te krijgen om onze leden collectief af te melden voor deze marketing. Omdat het ons namelijk heel normaal lijkt om eerst toestemming te vragen, voordat je mensen gaat benaderen die vanwege heel andere redenen hun gegevens hebben gedeeld. Maar dit collectief afmelden bleek niet mogelijk te zijn. Hieronder de reactie vanuit de KNLTB:

“In het kort, het klopt dat de wijze van omgaan van persoonsgegevens binnen de KNLTB is gewijzigd. In december heeft de Ledenraad ingestemd met het delen van persoonsgegevens (zijnde NAW en telefoonnummer, niet e-mailadressen) voor commerciële doeleinden met partners van de KNLTB. Dit betekent bv. dat leden van de KNLTB een aanbieding per post kunnen krijgen van TennisDirect. Dit wordt direct-marketing genoemd. De KNLTB heeft de regie in deze acties en houdt er toezicht op.

Wanneer sprake is van direct marketing dan hebben leden een individueel en persoonlijk recht om zich daar tegen te verzetten. Als leden liever niet benaderd worden, dan kunnen zij gebruik maken van hun recht van bezwaar. Dit is een persoonlijk recht en dus is het voor een vereniging niet mogelijk om namens alle leden bezwaar in te dienen. Wat zij wel kunnen doen is dat zij hun leden er op wijzen in hun nieuwsbrief. De leden kunnen dan zelf de afweging maken of zij er prijs op stellen.”

Dus hierbij wijzen we jullie op je recht en de mogelijkheid om je af te melden. Klik op recht van bezwaar als je niet benaderd wenst te worden door de sponsoren van de KNLTB. Je zal dus zelf hiervoor actie moeten ondernemen. Leuker kunnen we het helaas niet voor jullie maken en in dit geval ook niet makkelijker…