Algemene Ledenvergadering op 21 maart

Graag nodigen we iedereen uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 21 maart bij ons in de kantine. Wil je weten hoe we er als vereniging voor staan, wat onze plannen zijn, heb je vragen of ideeën, dan zien we je graag. We gaan om 19:45u beginnen, dus wees op tijd. Hieronder de agenda voor deze ALV:

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen en notulen ALV 2017
4. Bestuurswisseling / aftreden en toetreden commissieleden
5. Jaarrekening 2017 Inclusief verslag kascommissie
6. Meerjaren begroting en ontwikkelingen
7. Voorstel aanpassing van de horecaprijzen
8. Beleid voor ongewenst gedrag
9. Stand van zaken beleidskader 2017 – 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting

We hopen zoveel mogelijk van jullie dan te zien! Vanaf 19:00 kan je deze avond ook je tennispas voor het komende seizoen afhalen. Dit kan tot de start van de ALV. Zonder spelerspas kun je geen gebruik maken van het afhangbord of profiteren van de kortingsregeling van 10% bij de bar. De spelerspas wordt pas afgegeven wanneer de contributie is betaald (bij automatische incasso moet deze dus afgeschreven zijn). Kun je deze avond niet, dan zal de pas op een later moment opgehaald kunnen worden. Meer informatie hierover volgt.

Nalezen wat er vorig jaar op de ALV besproken is, lees hier de ALV Notulen 2017 Wil je weten wat er in 2017 binnen de KC en TC is gebeurd, lees dan de jaarverslagen van deze commissies. Klik hier voor Jaarverslag TC of Jaarverslag KC.
Tijdens de ALV kijken we terug op de aanleg van de tennisbanen en vernieuwing van het hekwerk. Aangezien we uitgebreid hierbij zullen stilstaan is er dit jaar geen verslag vanuit de materiaalcommissie.

Mocht je vooraf het financieel jaarverslag willen ontvangen, dan kan je dit aangeven via bestuur@loo.w032c1.whn.mooieserver.nl . We zullen de stukken dan naar je mailen. Tijdens de ALV zullen er voloende papieren versies aanwezig zijn om dan te kunnen raadplegen.

Genoeg redenen om deze avond erbij te zijn, dus we hopen jullie te mogen verwelkomen. Tot de 21e!